En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kan beviljas vid beaktansvärda skäl för begränsad tidsperiod. Innan du hyr ut din lägenhet måste du få uthyrningen godkänd av styrelsen. Fyll i blanketten "Ansökan om andrahandsuthyrning" >>> (Kan fyllas i direkt på skärmen) och lämna den till föreningens expedition, Docentbacken 9. Ansökan kommer att behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

När får man hyra ut i andra hand?

Man får hyra ut i andra hand om man har sk beaktansvärda skäl enl bostadsrättslagen. Gäller arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier (som behövs för arbetet), FN-tjänst, sjukdom, etc. Styrelsens eller hyresnämndens tillstånd krävs alltid och man skall kunna styrka skälen med intyg.

Kan man överklaga ett nej från styrelsen?

Ja, hyresnämnden är sista instans. Ett godkännande från nämnden är alltid tidsbegränsat.

Villkor för andrahandsuthyrning

Bostadsrättshavaren ansvarar för avgiftsbetalningar och övriga skyldigheter enligt gällande stadgar och inom föreningen tagna beslut.
Bostadsrättshavaren ansvarar för att andrahands-hyresgästen är informerad om föreningens stadgar och ordningsregler. Andrahandshyresgäst bör använda sig av c/o-adress (Namnändring på porttavlor och dörrar ska undvikas. Inga klisterlappar e.d. på porttavlorna.)
Om andrahandshyresgäst stör grannarna eller är misskötsam på annat sätt kan bostadsrättshavaren säga upp denne eller själv riskera att bli uppsagd.

Skälig hyra

Andrahandshyran skall vara skälig. Vid hyressättningen skall lägenheten jämföras med en likvärdig allmännyttig hyresrätt. För möbler kan man ta ut något högre hyra. Se till att hyran dokumenteras med kvitto.
Uthyraren kan bli återbetalningsskyldig om hyran är för hög. Den som anser sig ha betalat för hög andrahandshyra kan vända sig till hyresnämnden upp till tre månader efter avflyttning.

Se till att skriva kontrakt

Viktigt att man skriver ett kontrakt.  Blankett kan köpas i bokhandeln eller tas från nätet. Om hyrestiden varar längre än två år är det viktigt att uthyraren skriver ett separat avtal om att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet. Sådant avtal måste godkännas av hyresnämnden. Man kan annars få svårigheter att få tillbaka lägenheten efter hyrestidens slut.

Förlängning av avtal

Godkännande från styrelsen är alltid tidsbegränsat och oftast inte längre än ett år. Ny ansökan erfordras vid eventuell förlängning. Kontraktet mellan bostadsrättshavare och andrahandshyresgäst får således inte förlängas utan styrelsens särskilda godkännande. Ju längre tid som medlemmen har för avsikt att inte bo i den egna lägenheten desto svagare blir normalt motivet för att styrelsen skall gå med på förlängning.