En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Sälja lägenheten

Meddela via brf@naturvetaren.se, eller lägg ett meddelande i expeditionens brevlåda, om tidpunkt för försäljningen och vilken mäklare som har erhållit ditt säljuppdrag.
(Detta med tanke på att styrelsen regelmässigt blir kontaktad av både mäklare och spekulanter med frågor om föreningen etc.)

Uppgifter om lägenhetens andelstal, förmögenhetsvärde, m.m. som mäklaren behöver inför försäljningen skall inhämtas hos  RB Fastighetsägare AB, tfn 018-66 01 94, rbfast.brf@riksbyggen.se.

Mäklaren sänder köpekontraktet till föreningen för prövning om den angivne köparen kan godkännas som medlem.  Föreningen sänder sitt godkännande om medlemskap etc
till mäklaren samt till RB Fastighetsägare AB som registrerar ägarebyte.

RB Fastighetsägare AB debiterar den nye ägaren en överlåtelseavgift som uppgår till 2,5 % av det aktuella prisbasbeloppet.