En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Deklaration

Förmögenhetsskatten är avskaffad. Bostadsrättens förmögenhetsvärde finns dock angiven på Hyres-/Avgiftsavin för första kvartalet.

Hyra ut i andra hand

Överskottet (erhållen hyra minus omkostnadsbelopp) räknas ut på blankett K3 och deklareras på ruta 51 i inkomstdeklarationen.

Sälja lägenheten

Försäljningen redovisas på blankett K6. I broschyren ”Försäljning av bostadsrätt” (SKV 321) kan du läsa hur man deklarerar försäljningen.