En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Sophantering

Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara.

Hushållssopor

Sopnedkast i varje uppgång.

Obs! Bara hushållsopor.

Grovsopor

Miljörummet är öppet mån - sön klockan 07.00 - 20.00.

OBS! Det finns anslag i rummet på vilka grovsopor som får slängas. För övrigt hänvisar vi till Återvinningscenter på Ekhagsvägen 2 eller Roslagstulls återbruk på Cederdalsgatan 7.

Grovsopor Stockholm

Det är entreprenören Liselotte Lööf som ansvarar för hämtning och hantering av föreningens avfall.