En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Förvaltning

Den tekniska förvaltaren arbetar nära styrelsen i olika frågor. Det kan gälla allt ifrån långsiktig underhållsplanering till mera omedelbara insatser i föreningen. Förvaltaren utför besiktningar och inspektioner, bistår styrelsen vid större upphandlingar och företräder styrelsen vid kontakt med entreprenörer. Enskilda medlemmar kan rådfråga förvaltaren vid renoveringar av lägenheterna.

Tekniska förvaltaren nås via mail med namn, adress, telefonnummer och ärende till fredrik.linder@hsb.se eller telefon 010-4421144 så kommer förvaltaren att ta kontakt.

OBS! Felanmälningar skall inte göras till förvaltaren.

Till sidan för felanmälan. Klicka här