En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Brf Naturvetaren 1

Beskrivning

Hus A ligger på Docentbacken 3 till 15. Byggnaden är långsmal och belägen i en sluttning. Den inrymmer som mest nio våningar, varav tre till större delen består av garage.

Hus B, Docentbacken 1 (A och B) är ett punkthus med fem våningar ovanför bottenvåningen samt ett källarplan.

Läs mer >>

Beteckning Naturvetaren 1
Adress Docentbacken 1A och 1B samt Docentbacken 3 - 15
Stadsdel Norra Djurgården
Kommun Stockholm, Engelbrekts församling
Lägenhetsantal 170 bostäder varav 35 uthyrda
Lägenhetsyta Summa 13 932 m2, varav uthyrd 1652 m2. Lägenheternas storlek varierar från 26 m2 upp till 164 m2
Garage Garage finns i tre plan med 161 platser, varav 40 elplatser