En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Säkerhet

Elektroniskt låssystem

Säkerhetsnivån inom fastigheten har under år 2008 höjts genom installation av ett modernt elektroniskt låssystem. Systemet aktiverades under sommaren 2008 i det lilla huset och i det stora huset 2008-12-08. Låssystemet installerades av företaget Lidingö Lås, som även står för service.

Systemet innebär följande för boende och besökare:

* Alla entréportar, garageportar och andra ytterportar hålls låsta dygnet runt. Det gäller även de inre källardörrarna i lilla huset, som bara kan öppnas med en ”tagg” (se nedan).

* Nycklarna till entré- och garageportarna och andra yttre portar har ersatts med en så kallad ”tagg”. Dessa taggar programmeras specifikt för respektive användare för att ge tillträde bara till de dörrar och portar som är aktuella för innehavaren. Boende har dock med tagg tillträde till samtliga entréportar i det egna huset. Entréportarna, och även portarna på trädgårdssidan i stora huset, kan även öppnas med kod, en kod som är unik för respektive port och som kan ändras vid behov. Kod till entréportarna gäller dock endast mellan 07.00 – 22.00.

* Samtliga bostadsrättshavare har utan kostnad tilldelats tre taggar, var och en med sitt unika nummer. De två taggar som har lägst nummer går även till nedre garaget (bl.a. för tillträde till grovsoprum) och i förekommande fall till annat garage i fastigheten där man hyr bilplats. En borttappad tagg utesluts ur låssystemet och kan om så önskas ersättas med en ny via fastighetsförvaltaren. Se nedan. Extra taggar kan även i övrigt vid behov beställas till samma pris.

* De stora garageportarna öppnas med fjärrkontroll eller tagg både från insidan och från utsidan. På utsidan, en bit från väggen, finns en stolpe med öppningsdon, som gör det möjligt för den bilburne att öppna garageporten med taggen utan att stiga ur bilen. De mindre sidodörrarna i garagen kommer av säkerhetsskäl även i fortsättningen att kunna öppnas med vred från insidan. Garageportar kan av säkerhetsskäl inte öppnas med kod.

OBS: Taggar och portkoder är värdehandlingar! Håll hårt i taggarna och var restriktiv med att avslöja portkoden! Om du förlorar en tagg måste du omgående meddela detta via mail till fastighetsförvaltaren fredrik.linder@hsb.se, så att taggen kan avkodas och göras obrukbar.
Behöver du beställa ny tagg:
Ny nyckeltagg som skickas per post, 560 kr. Maila namn, adress samt lägenhetsnummer till förvaltare, fredrik.linder@hsb.se
Ny nyckeltagg att köpa över disk på Lidingö Lås, 380 kr. Ta med betalningsavi från Simpleko samt legitimation.