En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Energifrågor

Föreningen har ständigt arbetat för att minska fastighetens energianvändning, främst för att dra ned på kostnaderna, men också av miljöhänsyn. Trots en rad åtgärder under årens lopp för att effektivisera vår energianvändning har de ökande energipriserna medfört en årlig uppvärmningskostnad på cirka 2 miljoner kronor.

En förstudie som genomfördes tidigt under år 2006 visade att det var möjligt och fördelaktigt att investera i bergvärme och frånluftsåtervinning. Vid extra föreningsstämma i april 2006 beslöts att igångsätta projektet med en budget på 7 miljoner kronor. Arbetena pågick från sommaren 2006 och slutfördes under januari 2007. Den totala kostnaden uppgick till 7,3 miljoner kronor, således med en minimal överskridning av budget.

Föreningens båda fastigheter värms numera med hjälp av 7 st. värmepumpar, som tar sin värmeenergi dels från 21 st. ca 200 meter djupa hål i berget, dels från den utgående ventilationsluften, ungefär lika mycket från vardera. Efter några veckors intrimning och utbildning i början av år 2007 fungerar anläggningen numera som den skall. Den förser båda husen med allt varmvatten samt ett rejält värmetillskott inomhus under eldningssäsongen. Topplasten de allra kallaste dagarna på året tas från vår moderna och effektiva oljepanna, alternativt elpannan, beroende på vad som är förmånligast.

Genom denna investering spar vi olja och el och därmed pengar, samtidigt som vi blir mindre beroende av fortsatt stigande priser på olje- och elmarknaden. Utsläppet av koldioxid minskas också rejält till naturens fromma.