Välkommen
En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se
"Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Råd och tips vid anlitande av entreprenörer och hantverkare

Större arbeten|Mindre arbeten|Småarbeten|Kontrollpunkter

Dessa sidor vänder sig framför allt till den som står i begrepp att - kanske för första gången - anlita hantverkarhjälp och tycker sig behöva lite allmänna råd och tips.

Allmänt

Kom ihåg att vissa arbeten, t.ex. byte av golvbrunn i badrum, ska utföras av hantverkare som godkänts av föreningen.

Tänk på att andra medlemmar i föreningen kan ha erfarenheter av arbeten av det slag du själv står i begrepp att utföra. Hör med grannar eller andra du tror kan ha värdefull information att erbjuda.

Och först som sist: Som vid alla överenskommelser gäller det att använda sitt goda omdöme. Att vara alltför petig när man kommer överens med en hantverkare som man redan tidigare känner som hederlig kan snarast få motsatt verkan.

Större arbeten

Större arbeten - som kompletta köks- eller badrumsrenoveringar - omfattar vanligen åtgärder som sträcker sig över veckor och kräver insatser av specialhantverkare av olika slag (kakelläggare, elektriker, snickare, målare, rörmokare osv.). I dessa fall kan det vara praktiskt att anlita en totalentreprenör som i sin tur anlitar de hantverkare som krävs och lämnar offert på hela arbetet. Du har förstås alltid möjlighet att lägga ut entreprenaden på ett antal av varandra oberoende hantverkare, men då får du själv stå för samordningen.

Mindre arbeten

Vid något mindre arbeten som tar några dagar (t.ex. målning, tapetsering, golvläggning) kanske man kommer överens utan skriftlig offert. Det kan ibland ändå vara klokt att skriva ned vad man kommit överens om: Exakt vilka arbeten som ska utföras, beräknad tidsåtgång och totalkostnad, osv.

Småarbeten

Även vid vissa småarbeten som tar någon eller några timmar (t.ex. mindre el- och snickeriarbeten, utbyte / installation av vitvaror och sanitetsporslin, utbyte av vattenkranar / duschset, fastsättning av div. föremål etc.) är det viktigt att parterna är överens om vad som skall göras och vad det skall kosta, och en enklare överenskommelse i skriftlig form kan även i dessa fall vara bra att ha.

Kontrollpunkter

Oavsett omfattningen av det arbete du beställt bör bl.a. följande punkter kontrolleras innan arbetet påbörjas:

Ansvarig entreprenör / hantverkare

Förvissa dig om entreprenörens kompetens för arbetet. Vid renovering av badrum och liknande våtutrymmen får vissa arbeten utföras endast av särskilt certifierade entreprenörer. Nyttig läsning finns i Renoveringshandboken, som kan beställas hos Installatörernas Service Ab, tel. 08-762 75 00, och i broschyren Säkra Våtrum från AB Svensk Våtrumskontroll Tel. 702 30 90, www.gvk.se

Det är mycket viktigt att du försäkrar dig om att entreprenören innehar F-skattesedel. Detta garanterar nämligen att han själv står för de sociala avgifter som skall erläggas.

Se till att du får mobiltelefonnummer till den person som faktiskt skall utföra arbetet.

 • Arbetets art
 • Specificera noga vad som skall göras.

 • Tidsplan
 • Kom överens om när arbetet skall utföras och när det ska vara färdigt.
  Vid större arbeten kan det vara aktuellt att komma överens om en vitesklausul för det fall arbetet inte är avslutat inom avtalad tid.

 • Kostnader
 • Om möjligt kan det vara bra att komma överens om ett fast högsta pris. Om fast pris inte överenskommits och kostnaden för arbetet alltså skall beräknas enligt timpris, försök då hålla kontroll på arbetstiden. Är debiterad restid rimlig? Behövs den över huvud taget? Kom överens om vilket extramaterial som kan bli aktuellt och vad det kommer att kosta dig. På kostnader för arbete, resor och extramaterial tillkommer 25% moms. Kontrollera om det överenskomna priset inkluderar moms eller ej.

När arbetet har slutförts

Kontrollera att:

 • arbetet har utförts enligt överenskommelse.
 • uppgifter om kostnader för debiterad
 • arbetstid, restid och extramaterial stämmer.

Om inte, begär rättelse innan du betalar fakturan. Ofta står det angivet på fakturan inom vilken tid man skall inkomma med synpunkter. Se till att göra detta i tid och skriftligt, per brev, e-post eller fax. Var noga med att ange datum för dina klagomål. Ta kopia!

Lycka till!